หจก.ลอนดอน อินดัสตรี

London Industry Ltd., Part.

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 ในนาม หจก.อุดรการทอ ที่จังหวัดอุดรธานี จำนวนเครื่องจักรแรก เริ่ม 20 เครื่อง

 

ปี พ.ศ. 2545 มีการย้ายฐานการผลิตไปที่จังหวัดสกลนคร เพื่อขยายกำลังการผลิตให้ใหญ่ยิ่งขึ้น ด้วยเนื้อที่กว่า 11 ไร่ จึงทำให้เราสามารถเพิ่มจำนวนเครื่องจักรได้มากขึ้น ผลิตสินค้าได้ทันตามความต้องการของลูกค้

 

ปี พ.ศ. 2553 ด้วยการตอบรับจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นการปรับตัวให้ทันกับการแข่งขัน ในด้านการตลาดที่เพิ่มขึ้น เพิ่มสักยภาพในการผลิตและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เราได้้เพิ่มสาขาการผลิตเป็นแห่งที่ 2 ที่ พุทธมณฑล สาย 4 จังหวัดนครปฐม บนเนื้อที่ 5 ไร่ เศษ เพื่อใ้ห้ทันต่อความต้องการและ เพื่อรองรับลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เรามีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เครื่องจักรที่ทันสมัยมากกว่า 300 เครื่อง บุคลากรที่มีประสบการณ์ และสถานที่ที่กว้างขวาง สวยงาม

ติดต่อสอบถาม
โทร. 034-987389 เเฟกซ์. 034-987388
มือถือ โทร. 081-601-3888 คุณดวงดาว, 089-419-4411 คุณเดโช
 
Copyright © 2014 London Industry Ltd., Part. All rights reserved.