หมวดยางแบน

4A      #  288  Yards
6A      #  144  Yards
8A      #  144  Yards
10A    #  144  Yards
12A    #  144  Yards

สีขาว / สีดำ

*หมายเหตุ สีของภาพอาจเปลี่ยนไปจากของจริงเนื่องจากแสงไฟและเงามืด

 

ติดต่อสอบถาม
โทร. 034-987389 เเฟกซ์. 034-987388
มือถือ โทร. 081-601-3888 คุณดวงดาว, 089-419-4411 คุณเดโช
 
Copyright © 2014 London Industry Ltd., Part. All rights reserved.